Doradztwo podatkowe – profesjonalne, indywidualne poradnictwo podatkowe, księgowe, finansowe

Osobą zaufania publicznego, którego zadaniem jest dbanie o sprawy podatkowe, finansowe, księgowe swoich klientów jest doradca podatkowy. Jest to wolny zawód, który charakteryzuje się profesjonalizmem, doświadczeniem w sprawach podatkowych, księgowych oraz finansowych. Jest to osoba, która musi posiadać wyższe wykształcenie, minimum licencjackie. Musi mieć zaliczone egzaminy ustne oraz pisemne. Nie może być osobą karaną. Musi przestrzegać etyki zawodowej. Za jej złamanie, naruszenie grożą mu poważne konsekwencje. Najpoważniejszym jest wykluczenie z zawodu, zakaz jego wykonywania. Jest to osoba, która posiada wykupione ubezpieczenie OC. Do jego najważniejszych zadań zaliczają się:

  1. doradztwo, poradnictwo podatkowe,
  2. obliczanie, rozliczanie podatków,
  3. prowadzenie rejestru, ewidencji, dokumentacji podatkowej,
  4. pomaganie klientom w indywidualny sposób na przykład przed sądami administracyjnymi lub organami podatkowymi,
  5. dbałość o bezpieczeństwo danych oraz informacji swoich klientów, nie rozpowszechnianie ich organom podatkowym, sądom administracyjnym, policji, bez zgody klienta.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*